Raiffeisenbank Wernberg reg.Gen.m.b.H.

Bundesstrasse 15, A-9241 Wernberg www.raiffeisen.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov