Raiffeisenbank Schilcherland eGen

Raiffeisenstrasse 1, A-8530 Deutschlandsberg www.raiffeisen.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 13. storitve na področju kreditiranja