Bank Polska Kasa Opieki S.A.

ul. Żubra 1, 01-066, 00-844 Warsaw

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 3. finančni leasing
 • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
 • 4a. storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun, ter vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa.
 • 4b. storitve, ki omogočajo gotovinske dvige s plačilnega računa, ter vse dejavnosti, ki so potrebne za upravljanje plačilnega računa.
 • 4c. izvrševanje plačilnih transakcij, vključno s prenosom sredstev na plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev:
  • izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami,
  • izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo,
  • izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi.
 • 4d. izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so sredstva krita s kreditno linijo za uporabnika plačilnih storitev:
  • izvrševanje direktnih bremenitev, vključno z enkratnimi direktnimi bremenitvami,
  • izvrševanje plačilnih transakcij s plačilno kartico ali podobno napravo,
  • izvrševanje kreditnih prenosov, vključno s trajnimi nalogi.
 • 4e. izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov.
 • 4f. denarna nakazila
 • 4g. izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih se soglasje plačnika za izvršitev plačilne transakcije poda s katero koli telekomunikacijsko, digitalno ali informacijsko-tehnološko napravo, plačilo pa se izvede upravitelju telekomunikacijskega in informacijskega sistema ali mreže, ki deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom plačilnih storitev in ponudnikom blaga in storitev.
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
 • 7a. z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah)
 • 7b. s tujo valuto
 • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami
 • 7d. z valutnimi in obrestnimi instrumenti
 • 7e. s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje