ABN AMRO Asset Based Finance N.V.

Vliegend Hertlaan 77, NL-3526 UTRECHT www.nl.abnamro.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 3. finančni leasing