SEB Kort Bank AB

Globen, Arenavägen 45, SE-106 40 STOCKHOLM www.seb.se

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC