Ester Finance Titrisation

12 place des Etats Unis, FR-92547 MONTROUGE www.ca-cib.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov