Borgun hf.

Armuli 30, IS-108 Reykjavik www.borgun.is

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC