UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, CZ-140 92 Prague 4 www.unicreditgroup.cz

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC