Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen eGen reg.GmbH

Halbenrain 125, A-8492 Halbenrain www.raiffeisen.at/halbenrain

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC