Intermarket Bank AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien/Dunaj www.intermarket.at

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov