Iccrea BancaImpresa S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47, IT-00178 Roma www.iccreabi.bcc.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov