RCB BANK LTD

2 Amathuntos Street, P.O.Box 56868, CY-3310 Limassol www.rcbcy.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC