HSBC Factoring (France) CIB

103 avenue des Champs-Elysees, FR-75008 Paris 08 www.hsbc.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov