Northern Trust Global Services SE

6 Rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg +44 (0)20 7982 2605 www.ntrs.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • 14. oddajanje sefov
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)