La Banque Postale Crédit Entreprises

115 rue Sèvres, 75725 Paris 01 57 75 49 23 www.labanquepostale.fr

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 3. finančni leasing