Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150, Praha www.csob.cz

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC