Bank GPB International S.A.

15, rue Bender, L-1229 Luxembourg +352 26 29 75 1 www.gazprombank.lu

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov