Kaiser Partner Privatbank AG

Herrengasse 23, 9490 Vaduz kaiserpartner.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
 • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
 • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
 • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
 • 14. oddajanje sefov
 • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)