LRP Landesbank Rheinland-Pfalz

Grosse Bleiche 54-56 D-55116 Mainz www.lrp.de 

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7. trgovanje za svoj račun
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev