ING-DiBa AG

Theodor-Heuss-Allee 106 D-60486 Frankfurt am Main www.ing-diba.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov