DekaBank Deutsche Girozentrale

Mainzer Landstraße 16 D-60325 Frankfurt am Main www.deka.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • 10. denarnoposredniški posli
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)