Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörüen Müködõ Részvénytársaság

Szabadság tér 7, H-1054 Budapest www.bank-of-china.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
  • 6. garancije in prevzete obveznosti
  • 7. trgovanje za svoj račun