Micos Banca S.p.A.

Via San Pietro all'Orto 6/8, I-20124 Milan www.micosbanca.it

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti