Mediocredito Italiano S.p.A.

Piazza San Carlo 156, I-10121 Torino www.mediocreditoitaliano.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti