Piraeus Bank S.A.

4, Amerikis Street, GR-10564 Athens www.piraeusbank.gr

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)