IDT Financial Services Ltd

3 Bedlam Court, GI-Gibraltar www.idtfinance.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
  • 15. izdajanje elektronskega denarja