NATIXIS FACTOR

10-12, avenue Winston Churchill, FR-94676 www.factor.natixis.fr

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov