Crédit Mutuel Arkéa

1, rue Louis Lichou, FR-29808 Brest Cedex 9 www.arkea.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC