Société Générale Factoring

3, rue Francis de Pressensé FR-93200 Saint-Denis www.c-g-a.fr

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov