Česká sporitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, CZ-140 00 Praha 4 www.csas.cz

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC