Politika delovanja overitelja

Politika opisuje tehnične lastnosti in stopnjo varnosti overiteljeve infrastrukture ter postopke, ki jih overitelj uporablja za upravljanje infrastrukture in upravljanje življenjskega cikla izdanih digitalnih potrdil. Politika vsebuje vse bistvene določbe, ki vplivajo na odnos med overiteljem, imetniki digitalnih potrdil, ki jih izdaja overitelj in tretjimi osebami, ki se zanašajo na ta potrdila.

 

Verzija 1.0

Politika overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za digitalna potrdila za končne uporabnike

  • CP OID: 1.3.6.1.4.1.27213.2.2.1.1.1.1
  • Pričetek veljavnosti: 6.9.2013

Povezano