Zaživel Forum Nacionalnega sveta za plačila

Na Forumu Nacionalnega sveta za plačila je bila objavljena prva tematika z naslovom Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec Univerzalni plačilni nalog (UPN). Cilj objave in obravnave je bil od članov Nacionalnega sveta za plačila pridobiti povratne informacije, ki bodo služile za nadaljnje delo v smeri (morebitne) uvedbe nove kode.

Gradivo in vprašanja, ki so služila kot vodilo v razpravi glede tematike uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN, je pripravila pristojna delovna skupina pri Združenju bank Slovenije (ZBS). Predstavniki bančnega sektorja za svoje nadaljnje delo potrebujejo zlasti povratne informacije oziroma stališča s strani nebančnih deležnikov, kajti nadaljevanje dela je v odločilni meri odvisno od pripravljenosti uporabnikov uporabiti nove rešitve in njihovih potreb/zahtev glede tega. Po obravnavi preko Foruma Nacionalnega sveta za plačila je bilo ugotovljeno, da je smiselna nadaljnja obravnava omenjene tematike na naslednji seji Nacionalnega sveta za plačila.

S ciljem temeljite obravnave tematike uvajanja e-soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA v slovensko okolje (ta je bila prvič obravnavana na 2. seji Nacionalnega sveta za plačila v decembru 2014), bo Sekretariat Nacionalnega sveta za plačila skupaj s pristojno delovno skupino pri ZBS pripravil gradivo, namenjeno članom Nacionalnega sveta za plačila za sodelovanje pri razpravi na Forumu Nacionalnega sveta za plačila. Gradivo bo, poleg predstavitve trenutnega stanja v slovenskem okolju na področju e-soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA, vsebovalo tudi predstavitev usmeritve politike Evrosistema na tem področju.

Vsekakor pa lahko predlog za obravnavo tematike preko Foruma Nacionalnega sveta za plačila podajo tudi ostali člani Nacionalnega sveta za plačila. To storijo tako, da svoj predlog naslovijo na Sekretariat Nacionalnega sveta za plačila, ki preveri ustreznost predloga na podlagi kriterijev iz Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila.