Tretja seja Nacionalnega sveta za plačila

Predvidoma 24. aprila 2015 bo potekala tretja seja Nacionalnega sveta za plačila, ki bo hkrati tudi t. i. letna seja Nacionalnega sveta za plačila.

Na podlagi 12. člena Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila letna seja predvidoma poteka ob koncu prvega četrtletja posameznega koledarskega leta, na njej pa je poleg aktualnih tematik s področja plačilnih storitev obravnavano tudi letno poročilo Nacionalnega sveta za plačila. Sekretariat Nacionalnega sveta za plačila tako pripravlja letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v preteklem letu, ki bo vsem članom Nacionalnega sveta za plačila in njihovim namestnikom predhodno poslano v pregled, s ciljem obravnave na seji.

Kot je bilo sicer že poudarjeno, v Banki Slovenije v okviru Nacionalnega sveta za plačila v prvi vrsti izvajamo vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil in tako si želimo predvsem aktivne vloge članov Nacionalnega sveta za plačila, zato vse člane Nacionalnega sveta za plačila vabimo, da podajo predlog za obravnavo tematike na tretji seji Nacionalnega sveta za plačila.