Stanje na področju evropske zakonodaje

Na ravni Evropske unije trenutno poteka obsežna prenova zakonodaje na področju plačil, pri čemer med najpomembnejše predpise sodijo (i) Uredba o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, (ii) nova Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu in (iii) nova Direktiva o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma.

Evropski parlament je 10. marca 2015 z veliko večino izglasoval predlog Uredbe o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, katere namen je zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga na področju plačilnih kartic, in sicer predvsem z določitvijo najvišje dovoljene višine medbančnih provizij, ki se zaračunavajo pri kartičnih plačilih. Predlog zgoraj omenjene uredbe mora formalno potrditi še Svet EU, potem pa bo uredba objavljena v Uradnem listu EU. Po začetku veljavnosti bodo imele države članice 6 mesecev časa za uskladitev z zahtevami po omejitvi višine medbančnih provizij.

V postopku trialoga je trenutno obravnavan tudi predlog nove Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu, ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti prejšnje (trenutno veljavne) direktive iz leta 2007, katere vsebina je v Sloveniji prenesena v Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ter upošteva razvoj trga plačilnih storitev v zadnjih letih. Trenutno je odprtih še precej vsebinskih vprašanj, zato o časovnem okviru sprejeta direktive še ni mogoče govoriti z gotovostjo.

Vse bližje sprejetju pa je tudi predlog nove Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, ki predstavlja okrepitev obstoječih pravil Evropske unije in zagotovitev najvišjih standardov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (predlog predvsem upošteva najnovejša priporočila mednarodnega organa za boj proti pranju denarja – Financial Action Task Force). Politični dogovor z Evropskim parlamentom je bil v okviru trialoga dosežen že v decembru 2014, po končani pravni redakciji besedila predloga in njegovih prevodov sledi potrditev končnega dogovora na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.