Nov deležnik v Nacionalnem svetu za plačila

V začetku leta 2015 se je Nacionalnemu svetu za plačila pridružil nov deležnik, in sicer Urad RS za preprečevanje pranja denarja.

Konec januarja 2015 se je Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) odzval na vabilo Banke Slovenije k sodelovanju v Nacionalnem svetu za plačila in soglašal z ugotovitvijo v vabilu, da so tematike, obravnavane v okviru Nacionalnega sveta za plačila, in tematike s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma tesno prepletene. Tako sta bila v Nacionalnem svetu za plačila, z namenom krepitve odnosov med posameznimi deležniki s področja plačilnih storitev, novo imenovana član in njegova namestnica, ki bosta v Nacionalnem svetu za plačila v prihodnje zastopala stališča UPPD.