Ali veste?

Ali veste, da je s 1. januarjem 2015 slovensko bančno okolje preko Združenja bank Slovenije (ZBS) ponovno postalo član Evropskega sveta za plačila (EPC)? ZBS je k EPC pristopil po enoletni prekinitvi članstva, upoštevajoč novo organizacijo EPC in nov način financiranja članstva v EPC.

EPC je z namenom prilagoditi se razvoju področja plačil – področja, ki se je precej spremenilo od leta 2002, ko je bil EPC ustanovljen – z začetkom letošnjega leta uveljavil novo organizacijsko strukturo in obliko upravljanja. EPC po novem sestavljata dve modula. Modul 1, v katerega so samodejno vključeni vsi ponudniki plačilnih storitev, ki so pristopili k shemam kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA, je namenjen predvsem razvoju že obstoječih shem. Modul 2 pa je med drugim namenjen razvoju novih plačilnih shem in produktov, vanj pa so vključeni ponudniki plačilnih storitev, ki so za to izkazali interes. Organizacijo EPC upravlja Svet EPC, ki s svojo pristojnostjo zagotavlja, da so uresničeni cilji EPC, tj. prispevati k varnim, učinkovitim in za uporabnike priročnim plačilom, in poroča generalni skupščini, ki tudi izvoli člane Sveta. Z vključitvijo v organizacijo EPC so tako ponudniki plačilnih storitev, vključeni še v modul 1 (samodejno) in modul 2 (opcijsko).

Slovenske banke in hranilnice so konec leta 2014 izrazile interes za ponovno članstvo v organizaciji EPC, in sicer preko ZBS. Z vključitvijo v organizacijo EPC so pridobile možnost sodelovanja tudi v odločitvenih telesih, in sicer v Odboru za upravljanje shem in Svetu, vključene pa so tudi v modul 1. Slovenske banke in hranilnice se v fazi vključevanja niso odločile za članstvo v modulu 2, obstaja pa možnost, da se temu modulu priključijo v prihodnje.

Banka Slovenije v vlogi katalizatorja sprememb in aktivnosti tržnih udeležencev in v skladu s skupno politiko Evrosistema projekt vzpostavitve SEPA na nacionalni ravni spremlja in podpira že od samega začetka. Ker le aktivno sodelovanje v telesih EPC omogoča ustrezno zastopanost interesov slovenskega bančnega sektorja, informiranost, usklajevanje in ustrezno implementacijo dogovorjenega v slovenskem okolju, Banka Slovenije ponovno članstvo slovenskih bank in hranilnic v EPC vsekakor ocenjuje kot pozitivno.