13. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

6. julija 2020 bo potekal 13. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor). Naloga Odbora je spodbujanje nadaljnjega razvoja integriranega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih na področju EU.

NSP sledi dogajanju v okviru Odbora, saj aktivnosti Odbora lahko predstavljajo tudi osnovo za delo NSP. Med vsebinami, o katerih bo Odbor razpravljal na 13. sestanku, so izpostavljene naslednje:

  • Odziv ERPB na epidemijo COVID-19

Na sestanku bo potekala razprava o vplivih epidemije COVID-19 na plačila malih vrednosti v Evropi in identifikaciji morebitnih področij, ki zahtevajo odziv ERPB.

  • Mobilna plačila med dvema fizičnima osebama (t. i. plačila P2P)

Člani Odbora bodo seznanjeni z napredkom na področju implementacije standardizirane rešitve SEPA Proxy Lookup (SPL), ki omogoča izmenjavo ključnih podatkov (npr. mobilna telefonska številka, elektronski naslov in IBAN), potrebnih za izvedbo mobilnega plačila med dvema fizičnima osebama. Evropski svet za plačila, v vlogi upravljavca sheme SPL, bo predstavil izsledke analize, ki jo je izvedel z namenom identifikacije ovir, ki preprečujejo uveljavitev storitve. V tej zvezi bo Odbor razpravljal o nadaljnjih aktivnostih. Odbor spodbuja čimprejšnjo uveljavitev rešitve SPL, ki bo, z vidika poenostavitve postopka plačevanja, lahko pomenila boljšo uporabniško izkušnjo in množično uveljavitev takojšnjih plačil P2P.

  • Takojšnja plačila malih vrednosti v evrih

Evropski svet za plačila bo Odbor seznanil z napredkom glede pristopa ponudnikov plačilnih storitev k shemi SEPA za takojšnja plačila (SCT Inst). Poleg tega bo predstavljeno (vmesno) poročilo o napredku dela delovne skupine, ki se ukvarja s problematiko pomanjkanja standardizacije rešitev za takojšnja plačila na spletnih in fizičnih prodajnih mestih (angl. point of interaction - POI). Poenotenje standardov na tem področju bo omogočilo množično uveljavitev takojšnjih plačil na prodajnih mestih tako nacionalno kot čezmejno, znotraj SEPA. V nasprotnem primeru, če standardizacija na tem področju ne bo zagotovljena, bi to pomenilo, da bi morali trgovci na svojih prodajnih mestih omogočiti plačevanje s številnimi rešitvami, kar ni racionalno z vidika doseganja ekonomij obsega, ki jih je mogoče doseči le preko mrežnih učinkov.

Več informacij o Odboru, aktivnostih, ki potekajo pod njegovim okriljem, ter obravnavanih vsebinah na sestankih je dostopnih na spletnih straneh Banke Slovenije in Evropske centralne banke.