Napoved 8. seje Nacionalnega sveta za plačila

28. septembra 2017 bo potekala 8. seja Nacionalnega sveta za plačila. Tokratna seja bo tematska, posvečena tehnološkim inovacijam v finančnih oziroma plačilnih storitvah (t. i. finteh).

Področje finančnih inovacij je aktualno tako za deležnike, ki v Nacionalnem svetu za plačila zastopajo stran ponudbe, kot tiste, ki zastopajo stran povpraševanja na trgu plačilnih storitev. Večji del tokratne seje bo zato tematski, namenjen razpravi članov Nacionalnega sveta za plačila o vplivih finteh na trg plačil, zlasti o izzivih in priložnostih, pa tudi tveganjih za deležnike trga plačil v Sloveniji. S proaktivnim dialogom in spodbujanjem skupnega razumevanja tematik, povezanih s tehnološkimi inovacijami v finančnih oziroma plačilnih storitvah, lahko deležniki Nacionalnega sveta za plačila prispevajo k vzpostavitvi enotnega, varnega in učinkovitega trga finančnih storitev.

Gradiva sej so dostopna na tej povezavi.