Delovna skupina za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil

Nacionalni svet za plačila je junija 2017 ustanovil delovno skupino za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil. Aktivnosti delovne skupine so usmerjene predvsem v poenotenje komunikacije z uporabniki plačilnih storitev (potrošniki in poslovnimi subjekti) ter zagotavljanje njihovega konsistentnega osveščanja o novostih na zadevnem področju.

Inovacije na področju plačilnih storitev predstavljajo priložnost za oblikovanje učinkovitejšega, konkurenčnejšega in bolj povezanega trga plačil. Hitremu tempu inoviranja mora slediti tudi ustrezno osveščanje uporabnikov inovativnih načinov plačevanja glede pravilnega rokovanja z njimi, povezanih tveganj in predvsem načinov upravljanja s slednjimi. Varnost plačilnih produktov in storitev je ključ do izgradnje pozitivnih uporabniških izkušenj, ki bodo pripomogle k zaupanju uporabnikov in masovnemu sprejetju novih načinov plačevanja. S tem povezanimi izzivi se v okviru delovne skupine, ki jo je junija 2017 ustanovil Nacionalni svet za plačila, ukvarjajo predstavniki Bankarta d. o. o., Trgovinske zbornice Slovenije, Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Zveze potrošnikov Slovenije ter bank in kartičnih shem. Na prvem sestanku delovne skupine 13. julija 2017 so člani razpravljali o izzivih in perečih vprašanjih na področju varnosti plačil, med drugim tudi o problematiki odstopov od spletnih nakupov (v fazi plačevanja), (slabi) uporabniški izkušnji spletnega nakupovanja in vidikih varstva osebnih podatkov pri spletnem nakupovanju ter pomanjkanju primerne komunikacije med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev iz naslova spletnega plačevanja. Na tej osnovi je bil dogovorjen tudi načrt nadaljnjega dela. Ta med drugim vključuje osveščanje uporabnikov glede pojava nove vrste ponudnikov plačilnih storitev, tj. tretjih ponudnikov plačilnih storitev, in postopkov plačevanja na spletu ter osveščanje rizičnih skupin uporabnikov plačilnih storitev (npr. starejših ljudi) glede varnosti plačil oz. plačevanja na splošno. Skupen cilj omenjenih aktivnosti je najmanj ohranjati, tudi v prihodnje, sedanjo raven zaupanja uporabnikov v varnost plačilnih storitev. Drugi sestanek delovne skupine bo 11. septembra 2017.