Ali veste?

Kar 48 odstotkov sodelujočih v anketi Evropskega sveta za plačila (EPC) o uporabi sheme takojšnjih plačil (SCT Inst) meni, da se bodo takojšnja plačila v skladu z omenjeno shemo najpogosteje uporabljala v segmentu plačil med potrošniki in prodajnimi mesti (t. i. segment P2B plačil).

Takojšnja plačila so torej po mnenju anketirancev prepoznana kot še posebej priročna za manjše trgovce in storitvena podjetja, ki zahtevajo plačilo na samem kraju prodaje ali izvršitve storitve (t. i. on-the-spot-payment).

Slika: Segmenti uporabe sheme takojšnjih plačil glede na anketo EPC

Vir: Spletna stran Evropskega sveta za plačila.

35 odstotkov anketirancev ocenjuje, da se bodo takojšnja plačila najpogosteje uporabljala v segmentu plačil med fizičnimi osebami (t. i. segment P2P plačil). Zgolj 14 odstotkov tistih, ki so odgovorili na anketo Evropskega sveta za plačila, pa meni, da bodo rešitve, zasnovane na shemi takojšnjih plačil, najpogosteje uporabljene za plačevanje med podjetji (t. i. segment B2B plačil). Izrazito majhen delež teh glasov je moč pripisati tudi omejitvi zneska takojšnjega plačila, v skladu s trenutnimi pravili sheme takojšnjih plačil, na 15.000 EUR. Zgolj 1 odstotek anketirancev pa verjame, da bo najpogostejši primer uporabe sheme takojšnjih plačil v segmentu plačil javnim organom (t. i. segment P2G plačil) za plačevanje davkov, dohodnine, ipd.