Nagrade Banke Slovenije

RAZPISUJEMO NAGRADE ZA NAJBOLJŠA MAGISTRSKA IN DOKTORSKA DELA

Na Banki Slovenije bomo zopet nagradili najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja za leto 2020/2021. Na razpis se lahko prijavite tisti, ki ste svoja dela zagovarjali med 1. julijem 2020 in 1. julijem 2021. Med prejetimi prijavami bomo izbrali sedem del, ki bodo prejeli 1.500 evrov (magisteriji) oziroma 3.000 evrov (doktorati).

Banka Slovenije že od leta 1992 podeljuje nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Do sedaj smo tako nagradili že več kot 300 izbranih del. O izboru del odloča Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo.

Kandidati lahko prijavo pošljete na elektronski naslov krd@bsi.si v pdf formatu skupaj s prijavnim obrazcem in pisnim priporočilom mentorice oziroma mentorja najkasneje do 13. avgusta 2021. Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete vsak dan med 9. in 12. uro na telefonsko številko (01) 47 19 680.

Prevzemite prijavni obrazec


Nagrajene naloge

2020

 • Urška Bele: Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela (magistrsko delo)
 • Mark Požlep: Impact of bank bailouts on medium term economic growth (magistrsko delo)
 • Maja Mišič: An analysis of the effects of unconventional monetary policy measures in the euro area with a SVAR model (magistrsko delo)
 • Matevž Skočir: The use of multi-factor asset pricing models in the corporate valuation (doktorsko delo)
 • Iskra Sokolovska: The analysis of the double dividend from the perspective of public and private finance (doktorsko delo)

Več o podelitvi 15. 12. 2020: Sporočilo za javnost

2019

 • Anamarija Krpina: Izvajanje programa Evropske centralne banke o dokončnih denarnih transakcijah (OMT) v luči prepovedi monetarnega financiranja držav članic evroobmočja (magistrsko delo)
 • Mitja Lavrič: The determinants of banks' liquidity buffers in Slovenia (magistrsko delo)
 • Juš Pogačar: Modeliranje verjetnosti neplačila po standardih računovodskega poročanja (magistrsko delo)
 • Emilija Popovska: The effects from implementing the Single Supervisory Mechanism in the Euro area with emphasis on bank's stability (magistrsko delo)
 • Noemi Matavulj: Analiza dostopnosti finančnih virov za podjetja (magistrsko delo)
 • Blaž Kovač: Electricity market uncertainity and time-varying volatility estimation (magistrsko delo)
 • Nataša Vrh: Causes and consequences of positioning within global value chains: industry and firm-level analysis in CEE countries (doktorsko delo)

Več o podelitvi 6. 11. 2019: Sporočilo za javnost

2018

 • Kaja Batagelj: Prihodnost poslovanja bank (magistrsko delo)
 • Tilen Višnjevec in Neža Zemljič: Monetary Policy Shocks and Cross-Country Heterogeneity in the Euro Area (magistrsko delo)
 • Matic Zupančič: Model lokalne volatilnosti (magistrsko delo)
 • Matej Tomec: Vpliv dokapitalizacije na dobičkonosnost in makroekonomski učinek sistemskih bank ZDA in EU v času globalne finančne krize (doktorsko delo)

Več o podelitvi 9. 10. 2018: Sporočilo za javnost 

2017

 • Primož Knavs: Spremljanje poslovnih modelov slovenskih bank (magistrsko delo)
 • Aljoša Ortl: Practical aspects of developing and validationg corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba strojnega učenja (magistrsko delo)
 • Živa Petkovšek: Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma (magistrsko delo)
 • Nika Sosič: Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri (magistrsko delo)
 • Matej Jovan: Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času (doktorsko delo)

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005