Zgodovina uvedbe evra

Ključni dogodki uvedbe evra

1. 1. 1999

 • Evro postane nova skupna valuta za 11 držav članic EU in zamenja valute teh držav (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija). Te države predstavljajo t. i. evroobmočje.
 • Tečaji zamenjave  med temi valutami in evrom so nepreklicno določeni. Valute teh držav obstajajo kot denominacije evra.
 • Evro, uveden kot knjižni denar (evrobankovci in kovanci še ne obstajajo).
 • Evrosistem (Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav, ki so uvedle evro) prevzame določanje in izvajanje enotne denarne politike za evroobmočje.

1. 1. 1999 do 31. 12. 2001

 • Prehodno obdobje: postopen prehod na evro za celotno gospodarstvo v državah evroobmočja

1. 1. 2001

 •  Grčija uvede evro.

1. 1. 2002

 • "Stare" nacionalne valute držav evroobmočja ne obstajajo več v obliki  knjižnega denarja. Vse negotovinske transakcije se morajo glasiti na evro in ne več na "stare" nacionalne valute držav evroobmočja.  Če se v zakonskih določbah, pogodbah, plačilnih instrumentih (razen bankovcev in kovancev) in drugih aktih s pravnim učinkom, ki so bili v veljavi na dan 31.12.2001, sklicuje na enoto nacionalne valute, se to šteje kot sklicevanje na evro v skladu s tečajem zamenjave.
 • V dvanajstihih državah članicah EU (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija), ki tvorijo evroobmočje, so v obtok dani evrobankovci in kovanci. Začetek obdobja t. i. »dvojnega obtoka« (v obtoku je tako nova evrogotovina kot domača gotovina teh držav, z obema je možno tudi plačevati) in umikanja domačih bankovcev in kovancev v teh državah iz obtoka.

28. 2. 2002 (najpozneje)

 • Bankovci in kovanci 12 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija - te države predstavljajo tako imenovano evroobmočje) so dokončno umaknjeni iz obtoka - konec obdobja t. i. »dvojnega obtoka«.

1. 1. 2007

 •  Slovenija uvede evro.

1. 1. 2008

 •  Ciper in Malta uvedeta evro.

1. 1. 2009

 •  Slovaška uvede evro.

1. 1. 2011

 •  Estonija uvede evro.

1. 1. 2014

 •  Latvija uvede evro.

1. 1. 2015

 •  Litva uvede evro.

 

Faze uvedbe evra v državah, ki so evro uvedle prve

V skladu s scenarijem uvedbe nove skupne valute - evra, ki je bil potrjen na zasedanju Evropskega sveta v Madridu decembra 1995, je potekala uvedba evra v naslednjih fazah:

Evro je bil uveden 1. januarja 1999 kot knjižni denar v enajstih državah članicah Evropske unije (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija), pozneje, 1. januarja 2001, pa je bil uveden tudi v Grčiji, tako da je dvanajst držav članic EU sestavljalo evroobmočje. Valute teh držav so postale t. i. podenote evra (tečaji valut teh držav v razmerju do evra so začeli nepreklicno veljati 1. januarja 1999 za enajst držav članic, za Grčijo pa 1. januarja 2001). Javni dolg teh držav je bil denominiran v evrih, prav tako so na novo valuto prešli finančni trgi teh držav; tudi centralnobančne operacije teh držav so se začele izvajati v evrih.

V prehodnem obdobju od 1. januarja 1999 do 31. decembra 2001 so potekale priprave na dokončno zamenjavo valut držav evroobmočja in uvedbo evrobankovcev in kovancev. Bankovci in kovanci nacionalnih valut držav evroobmočja so ohranili status zakonitega plačilnega sredstva.

Evrobankovci in kovanci so prišli v obtok 1. januarja 2002. Sledilo je obdobje, ko so bili v obtoku bankovci in kovanci valut držav evroobmočja in novi evrobankovci in kovanci. To obdobje je bilo tako imenovano obdobje »dvojnega obtoka«. Obdobje »dvojnega obtoka« je trajalo do 28. februarja 2002, v nekaterih država je bilo tudi krajše, odvisno od odločitve posamezne države evroobmočja in glede na njihove nacionalne scenarije za zamenjavo domače gotovine.

V tem obdobju se je lahko plačevalo s starimi bankovci in kovanci ter evrobankovci in kovanci. Stari bankovci in kovanci so se postopoma umikali iz obtoka in po preteku obdobja »dvojnega obtoka« so bili v teh državah zakonito plačilno sredstvo le evrobankovci in kovanci. V obdobju »dvojnega obtoka« (najpozneje do 28. februarja 2002) so lahko posamezniki v evroobmočju pri poslovnih bankah zamenjali stare bankovce za evrobankovce in evrokovance brez dodatnih stroškov (navadno je to veljalo le za stranke banke oziroma do določenega zneska, npr. v Avstriji je bil najvišji znesek menjave 50.000 ATS, na Irskem je bil najvišji znesek 635 EUR) in v nekaterih državah tudi po preteku tega obdobja (v nekaterih državah do konca junija 2002, v nekaterih do konca decembra 2002), vendar so poslovne banke ponekod zaračunavale stroške. Po obdobju "dvojnega obtoka" stari bankovci in kovanci niso bili več plačilno sredstvo in jih je zdaj mogoče zamenjati le pri centralnih bankah evroobmočja. Do 31. marca 2002 je bilo mogoče bankovce drugih držav evroobmočja tudi brezplačno zamenjati pri centralnih bankah držav evroobmočja (npr. pri avstrijski centralni banki tudi DEM, ITL ...).

Od 1. januarja 2002 so stare nacionalne valute držav evroobmočja prenehale obstajati v obliki knjižnega denarja. Vsi bančni računi podjetij ali posameznikov v evroobmočju so bili avtomatsko preračunani na evro najpozneje do 31. decembra 2001. Sklicevanje na enoto nacionalne valute v določbah, pogodbah, plačilnih instrumentih (razen bankovcev in kovancev) in drugih aktih s pravnim učinkom, veljavnih na dan 31. 12. 2001, se šteje za sklicevanje na evro v skladu z menjalnim razmerjem.

Nacionalni scenariji zamenjave gotovine v evroobmočju

Država evroobmočja

Domači bankovci in kovanci so prenehali biti zakonito plačilno sredstvo 

Zadnji datum za zamenjavo domače gotovine pri nacionalnih centralnih bankah 

 Belgija

28. februarja 2002

Kovanci: do konca 2004
Bankovci: neomejeno

 Nemčija

31. decembra 2001
(vendar je bilo možno plačevati z DEM gotovino do 28. februarja 2002)
 

Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno

 Grčija

28. februarja 2002

Kovanci: dve leti (do 1. marca 2004)
Bankovci: deset let (do 1. marca 2012)

 Španija

28. februarja 2002

Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno

 Francija

17. februarja 2002

Kovanci: najmanj tri leta (do 17. februarja 2005)
Bankovci: deset let (do 17. februarja 2012)

 Irska

9. februarja 2002

Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno

 Italija

28. februarja 2002

Kovanci: do 6. decembra 2011
Bankovci: do 6. decembra 2011

 Luksemburg

28. februarja 2002

Kovanci: do konca 2004
Bankovci: neomejeno

 Nizozemska

28. februarja 2002

Kovanci: do 1. januarja 2007
Bankovci: do 1. januarja 2032

 Avstrija

28. februarja 2002

Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno

 Portugalska

28. februarja 2002

Kovanci: do 30. decembra 2002
Bankovci: dvajset let (do 30. decembra 2022)

 Finska

28. februarja 2002

Kovanci: deset let (do 29. februarja 2012)
Bankovci: deset let (do 29. februarja 2012)

 Slovenija

31. decembra 2006

Kovanci: do 31. decembra 2016
Bankovci: neomejeno

 Ciper

31. decembra 2007

Kovanci: do 31. decembra 2009
Bankovci: do 31. decembra 2017 

 Malta

31. decembra 2007

Kovanci: do 1. februarja 2010
Bankovci: do 31. januarja 2018

Slovaška

16. januarja 2009

Kovanci: do 31. decembra 2013
Bankovci: neomejeno

Estonija

15. januarja 2011

Bankovci: neomejeno
Kovanci: neomejeno

Latvija

15. januarja 2014

Bankovci: neomejeno
Kovanci: neomejeno

Litva

16. januarja 2015

Bankovci: neomejeno
Kovanci: neomejeno

 

Opomba: Podatki v tabeli se lahko še spremenijo v skladu s spremembami nacionalnih scenarijev zamenjave gotovine v evro območju.