Uvedba evra v Sloveniji

Svet Evropske unije je 11. julija 2006 odobril prošnjo Slovenije, da v letu 2007 vstopi v evrsko območje.

Slovenija je evro uvedla kot prva izmed desetih držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004. S 1. januarjem 2007 je tako evro v Sloveniji postal zakonito plačilno sredstvo, in sicer po nepreklicno določenem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT. Od 15. januarja 2007 je v Sloveniji mogoče plačevati samo z evrskimi bankovci in kovanci; do vključno 14. januarja 2007 je namreč potekalo t. i. obdobje dvojnega obtoka, ko so se pri gotovinskem plačevanju lahko uporabljali tudi tolarski bankovci in kovanci. Tolarske bankovce je pri Banki Slovenije mogoče zamenjati brez časovne omejitve, tolarske kovance pa je bilo možno zamenjati do 3. januarja 2017.

Faze uvedbe evra v Sloveniji

 

 

Predpristopna faza

(do pristopa k EU, to je do 1. maja 2004)

  • Izpolnitev kriterijev za članstvo v EU
  • Prevzem predpisov, ki se nanašajo na ekonomsko in monetarno unijo (EMU)
  • Začetek posvetovanj o sodelovanju v ERM II in centralnem tečaju (oziroma centralni pariteti)

Faza po pristopu k EU do vključitve v ERM II

(od 1. maja 2004 do vključitve v ERM II 28. junija 2004)

  • Sodelovanje v EMU kot država članica z odstopanjem glede uvedbe evra
  • Politika deviznega tečaja je zadeva skupnega interesa
  • Banka Slovenije postane del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) - guverner Banke Slovenije je član Razširjenega sveta Evropske centralne banke(ECB)
  • Upoštevanje pravil o koordinaciji ekonomskih politik v EMU

Sodelovanje v ERM II

(od 28. junija 2004)

Uvedba evra

(1. januarja 2007)

  • Tečaj zamenjave med tolarjem in evrom stopi v veljavo (1 EUR = 239,640 SIT)
  • Uvedba evra kot zakonitega plačilnega sredstva
  • Banka Slovenije postane del Evrosistema, ki ga sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so uvedle evro (guverner Banke Slovenije je član Sveta ECB)

 

Poglejte še: