Kadrovski razpisi

Eden od temeljnih strateških ciljev Banke Slovenije je skrbeti za in podpirati učinkovito, prilagodljivo in stroškovno optimalno organizacijo z motiviranimi in strokovno usposobljenimi zaposlenimi.

Zaposleni v Banki Slovenije so temelj za uspešnost institucije. Motivirani, s sodobnimi znanji podkovani zaposleni so gibalo njenega razvoja in podlaga za uresničevanje strateških ciljev. Da bi Banka Slovenije zagotovila povezanost, fleksibilnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim omogoča doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj, skladen z doseganjem poslovnih ciljev institucije.

Banka Slovenije mora biti stroškovno, organizacijsko in razvojno učinkovita institucija. Za to je potrebna prožna organizacija z odprtimi in preglednimi odnosi med zaposlenimi, temelječimi na vrednotah, ki jih institucija uveljavlja.

Vsi zaposleni si skupaj z vodstvom prizadevajo, da bodo prispevali k znanju in uspehu Evrosistema/ESCB, in morajo biti, upoštevaje dejstvo, da je Banka Slovenije majhna centralna banka,primerljivo učinkoviti, kot so zaposleni v najuspešnejših centralnih bankah ESCB.

Banka Slovenije se trudi zaposlenim zagotavljati stimulativne, varne in zdrave delovne pogoje ter omogočiti doseganje ustreznega ravnotežja med delovnimi obveznostmi in zasebnim življenjem.


Banka Slovenije razpisuje

Kadrovske štipendije za študijsko leto 2020/21

za motivirane, uspešne, vsestranske, ambiciozne, radovedne in iznajdljive študente magistrskih študijskih programov 2. stopnje:

  • za oddelek Bančne operacije: poslovna informatika ali finančna matematika,
  • za Analitsko-raziskovalni center: finančna matematika ali ekonomija,
  • za oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna politika: pravo ali finančna matematika,
  • za oddelek Sistemski nadzor in regulativa: ekonomija: bančno-finančna smer,

ali sorodnih smeri.

Celoten razpis je na voljo tukaj. Vaše prijave sprejemamo preko spodnje aplikacije do vključno 10. avgusta 2020.

Podrobnejše informacije lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki: (01) 47 19 517.


Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Pred oddajo vloge za zaposlitev vas vabimo, da preberete obvestilo o varovanju osebnih podatkov.


V primeru težav pri prijavi na razpis se, prosimo, obrnite na zaposlitve@bsi.si.

Kadrovski razpisi za delavce s posebnimi pooblastili

GENERALNI SEKRETAR (M/Ž)