6. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

28. novembra 2016 je potekal 6. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (angl. Euro Retail Payments Board; Odbor). Temeljni cilj delovanja Odbora je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Med vsebinami, o katerih je Odbor razpravljal na predmetnem sestanku, izpostavljamo naslednje tematike:

  • prizadevanje za vzpostavitev standardizirane rešitve za izvajanje mobilnih plačil med dvema fizičnima osebama (P2P);
  • aktivnosti za vzpostavitev vseevropske sheme za takojšnja plačila v evrih. Evropski svet za plačila je 30. novembra 2016 objavil shemo za takojšnja plačila, ki bo v veljavo stopila 21. novembra 2017. ERPB je pozdravil vsa prizadevanja, ki so bila potrebna za dokončanje sheme istočasno pa je pozval stran ponudbe, da izvede vse potrebne prilagoditve, s ciljem, da bodo takojšnja plačila v evrih končnim uporabnikom na voljo konec leta 2017;
  • prizadevanje za interoperabilnost rešitev za elektronsko izmenjavo računov s ciljem zagotovitve vseevropske integracije;
  • vseevropska integracija storitev odreditve plačila in zagotavljanja informacij o računih po PSD2 (oblikovanje delovne skupine, v kateri bodo sodelovali predstavniki vseh relevantnih deležnikov in ki bo morala do junija 2017 pripraviti niz tehničnih, operativnih in poslovnih zahtev za razvoj enotnega trga storitev odreditve plačil).