Posvetovanje o transparentnosti tečajev menjave valut in nadomestilih za čezmejne transakcije v Evropski uniji

Evropska komisija je 24. julija 2017 objavila konzultacijo o transparentnosti tečajev menjave valut in nadomestilih za čezmejne transakcije v Evropski uniji. V okviru posvetovanja želi Evropska komisija pridobiti odzive s strani relevantnih deležnikov, ki ji bodo med drugim pomagali pri identifikaciji najučinkovitejšega načina znižanja nadomestil za čezmejne transakcije v Evropski uniji v valutah, ki niso evro.

Kot smo pisali že v prejšnji številki E-novic je Evropska komisija 23. marca 2017 objavila dokument Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike: boljši produkti in več izbire za evropske potrošnike, v katerem je predstavila nabor ukrepov za oblikovanje enotnega, konkurenčnega in učinkovitega trga finančnih storitev. Eno izmed področji ukrepov je usmerjeno v povečanje zaupanja potrošnikov in krepitev njihove vloge pri uporabi finančnih storitev po vsej Evropski uniji. Z njimi želi Evropska komisija med drugim doseči tudi zmanjšanje stroškov čezmejnih transakcij v valutah, ki niso evro.

Od uvedbe evra dalje je v Evropski uniji prišlo do znatnega znižanja nadomestil za čezmejne transakcije v evrih. Leta 2009 je bilo namreč s sprejetjem Uredbe (ES) št. 924/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti določeno, da morajo biti nadomestila, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo uporabnikom za čezmejna plačila v višini do 50.000 evrov, enaka nadomestilom za istovrstna plačila v evrih znotraj države. Leta 2012 sprejeta Uredba (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in sprememba Uredbe (ES) št. 924/2009 pa je mejo 50.000 evrov odpravila.

Kljub temu pa velja, da uporabniki plačilnih storitev, ki izvršujejo čezmejne transakcije v valutah članic Evropske unije, ki niso evro, še vedno plačujejo visoka nadomestila za tovrstne transakcije. Evropska komisija zato želi ta nadomestila znižati in s tem uporabnikom plačilnih storitev zagotoviti dodatne koristi. Poleg tega želi Evropska komisija urediti področje zamenjave valut pri izvrševanju plačil oziroma pri dvigovanju gotovine na bankomatih v državah z drugo valuto, kot je valuta države, iz katere prihaja plačnik oziroma potrošnik, ki dviguje gotovino. Dandanes namreč velja, da tečaji menjave valut za potrošnike niso transparentni, prav tako potrošniki v praksi tudi ne vedo, katera ponudba menjave valute je za njih najugodnejša. Slednje velja predvsem pri dvigih na bankomatih, kjer upravitelji bankomatov potrošnikom nudijo možnost izvedbe dviga na podlagi konverzije zneska v domačo valuto potrošnika. V praksi se zato nemalokrat dogaja, da se potrošnike usmerja v izbiro opcije, ki je za njih najdražja.

Na podlagi odzivov na javno konzultacijo, ki jih lahko deležniki oddajo do 30. oktobra 2017, bo Evropska komisija identificirala, kako najučinkoviteje znižati nadomestila za čezmejne transakcije v vseh državah članicah Evropske unije in kako urediti področje menjave valut.