Ali veste?

Evropski svet za plačila (EPC) je na svoji spletni strani izvedel anketo, s katero je želel s strani javnosti pridobiti mnenje, katera naj bi bila glavna gonilna sila prihodnjih inovacij na evropskem trgu plačil. Rezultati ankete so pokazali, da je največji del sodelujočih v anketi (45%) mnenja, da bodo ključni dejavnik prihodnjih inovacij na trgu plačil takojšnja plačila, 28% jih je mnenja, da bodo inovacije na trgu plačil usmerjala mobilna plačila, 11% jih meni, da bo katalizator prihodnjih inovacij spletna varnost, 9% anketirancev stavi na virtualne valute in 7% na regulativo.

Rezultati ankete niso nepričakovani, saj se lahko pričakuje, da bodo takojšnja plačila in mobilna plačila v prihodnje postala pomemben dejavnik na plačilnem trgu v Evropi. Pojav novih tehnologij (npr. pametnih telefonov) je namreč povzročil spremembo v razmišljanju, navadah in pričakovanjih ljudi tudi na področju plačevanja. Uporaba mobilnih telefonov za nakupe preko spleta in izvrševanje plačil je povzročila, da uporabniki plačilnih storitev pričakujejo vedno hitrejša plačila, pri katerih bo odobritev računa prejemnika plačila izvršena (skoraj) takoj.