Mednarodna konferenca ob 30. obletnici Banke Slovenije

Konferenca z naslovom 30 let neodvisnosti Banke Slovenije: Prehojena pot in sodobni izzivi bo potekala 11. maja 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Uvodoma bosta prisotne nagovorila Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, in Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije. Na konferenci bodo kot govorci sodelovali tudi najvišji predstavniki domačih in mednarodnih institucij – nacionalne centralne banke, BIS, IMF – ter ostali ugledni gostje.

Prijava na konferenco  Program

Prvi del konference bo namenjen prelomnicam v 30-letni zgodovini. Kot osrednji govorec bo nastopil Alfred Kammer, direktor evropskega oddelka Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Sledila bo okrogla miza, kjer bodo sodelovali Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Vojtech Benda, član Sveta Česká národní banka, in Tina Žumer Šujica, viceguvernerka Banke Slovenije. Razpravo bo povezoval Egon Zakrajšek, svetovalec pri Banki za mednarodne poravnave (BIS).

Drugi del konference se bo osredotočil na ključne sodobne izzive centralnih bank. Osrednja govorca bosta Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodne komisije za vire pri OZN in nekdanji evropski komisar za okolje, ter Claudio Borio, vodja monetarnega in ekonomskega oddelka BIS. Na okrogli mizi bodo sodelovali Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, Mario Centeno, guverner Banco de Portugal, Claudia Buch, podpredsednica Deutsche Bundesbank, in Madis Müller, guverner Eesti Pank. Razpravo bo vodila Arjana Brezigar Masten, direktorica Analitsko raziskovalnega oddelka Banke Slovenije.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem v slovenščino. Omogočeno bo tudi spremljanje konference na daljavo (brez možnosti tolmačenja).

Prijave sprejemamo do 30. aprila 2022.

Vljudno vabljeni.