Slovaške krone

03.08.1999 / Tuje valute

Narodna banka Slovenska nas je obvestila, da je 10. maja 1999 izročila v obtok bankovec za 200 slovaških kron in 21. junija 1999 bankovec za 5.000 slovaških kron, katera se od bankovcev v obtoku razlikujeta v naslednjih detajlih:

  • Vodni znak je pri obeh bankovcih bolj poudarjen. V polju z vodnim znakom je v desnem, spodnjem delu dodana stilizirana vejica s tremi listi (bankovec za 200 SKK) oziroma hrastova veljica (bankovec za 5.000 SKK),
  • Na obeh bankovcih sta ob oznaki za slepe različna motiva, ki predstavljata OVI-zaščito,
  • Na zadnji strani obeh bankovcev je iridiscentni trak, ki poteka ob polju z vodnim znakom (čez številčno oznako vrednosti),
  • Bankovec za 5.000 SKK ima poleg kinegrama zlate barve, še kinegram srebrne barve, na katerem je, odvisno od položaja bankovca, viden mikrotekst "NBS", črki "Sk" in številka "5000",
  • Bankovec za 200 SKK ima datum izdaje "31. marca 1999", bankovec za 5.000 SKK pa "10. maja 1999". Bankovca imata, glede na prejšnje izdaje, zamenjana položaja podpisov in datuma izdaje.

Bankovca z letnico izdaje "1995" ostajata zakonito plačilno sredstvo.