Slovaške krone

18.02.2000 / Tuje valute

Narodna banka Slovenska nas je obvestila, da je 22. decembra 1999 izročila v obtok bankovec za 1.000 slovaških kron, ki se od bankovcev v obtoku razlikuje v naslednjih detajlih:

  • Vodni znak je bolj poudarjen. V polju z vodnim znakom je v desnem, spodnjem delu dodana stilizirana vrtnica,
  • Na sprednji strani bankovca, ob oznaki za slepe, je OVI-zaščita,
  • Na sprednji strani, je v osrednjem delu leve polovice bankovca zaščitna folija (dva trikotnika s stilizirano vrtnico) v zlati barvi,
  • Na zadnji strani bankovca je iridiscentni trak, ki poteka ob polju z vodnim znakom (čez številčno oznako vrednosti),
  • Bankovec ima datum izdaje "1. oktobra 1999" in ima, glede na prejšnje izdaje, zamenjana položaja podpisov in datuma izdaje.

V letu 1999 so postopoma izročili v obtok bankovce za 20, 50 in 100 SKK s spremenjenim datumom izdaje (letnica 1999).Vsi dosedanji bankovci v obtoku ostajajo zakonito plačilno sredstvo.

Narodna banka Slovaške je ob prehodu v leto 2000 izročila v obtok:

  • 06. december 1999: druga izdaja bankovcev za 20, 50, 100, 500 SKK - serija 1993
  • 06. december 1999: druga izdaja bankovca za 200 SKK - serija 1995
  • 20. december 1999: druga izdaja bankovca za 1.000 SKK - serija 1993
  • 20. december 1999: druga izdaja bankovca za 5.000 SKK - serija 1995.

Bankovci druge izdaje imajo v levem, spodnjem delu v posebni tiskarski tehniki odtisnjeno kovinsko folijo s številko "2000" in 20 zvezdic, ki tvorijo krog.

V krogu je besedilo: "Bimilenium", "Anno Domini" in "MM". Vsi bankovci imajo folijo srebrne barve, razen bankovca za 5.000 SKK, ki ima folijo zlate barve.

Bankovci so bili tiskani v omejenih količinah in kot smo lahko razbrali iz prospekta, so namenjeni predvsem numizmatikom.